บริการของเรา > บริการรับซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน

 

บริษัท เจมส์ เอ็นโนเวชั่น จำกัด ให้บริการซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน และเครื่องมือในการเกษตร ที่เป็นของหน่วยงานราชการ เอกชน และบุคคลธรรมดา