บริการของเรา >บริการกำจัดปลวกโดยใช้น้ำยาเคมี

วิธีการกำจัดปลวกโดยใช้น้ำยาเคมี มีลักษณะของงานดังนี้

1. สำหรับอาคารบ้านเรือนที่กำลังสร้างรากฐาน เราสามารถวางระบบท่อเพื่ออัดน้ำยาเคมีได้ควบคู่กับงานระบบของการก่อสร้าง การเริ่มวางระบบท่อตั้งแต่ตอนนี้จะช่วยให้เราสามารถสำรวจจุดเสี่ยงหรือจุดที่ล่อแหลมที่จะเกิดปัญหาปลวกได้ง่ายและวางท่อครอบคลุมจุดเสี่ยงเหล่านั้นได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการทำงานที่หน้างานเราจะประสานงานกับผู้ควบคุมโครงการอยู่ตลอดเวลา เพื่อไม่ให้ระบบท่อและระบบโครงสร้างของอาคารเสียหาย

ในการวางระบบท่อ บริษัท เจมส์ เอ็นโนเวชั่น จำกัด จะใช้ท่อที่มีคุณภาพสูง ท่อโพลีเอทิลีน (HDPE) เป็นวัสดุชนิดความหนาแน่นสูง “ไม่น้อยกว่า 950 Kg/m3” หรือ พีอี PE ผลิตจากวัสดุโพลีเอทิลีน ซึ่งเป็นวัสดุพลาสติกเชิงวิศวกรรมที่ให้คุณสมบัติทางฟิสิกส์และเคมี ที่ดี

ซึ่งการวางระบบท่อนั้น บริษัท เจมส์ เอ็นโนเวชั่น จำกัด จะวางท่อเส้นยาวยึดติดที่คาน ห่างจากพื้นดินประมาณ 30 เซนติเมตร มุมของอาคารจะไม่มีข้อต่อที่จะทำให้เกิดปัญหาท่อหักหรืองอภายหลังและเหลือปลายสายไว้ด้านนอกอาคารเพื่อเก็บไว้ทำจุดบริการในการอัดน้ำยาเคมีต่อไป โดยในการวางท่อหนึ่งจุดหรือหนึ่งเส้นนั้น บริษัท เจมส์ เอ็นโนเวชั่น จำกัดจะกำหนดไว้ไม่ให้ความยาวเกิน 25 เมตรซึ่งจะช่วยให้แรงอัดน้ำยาเข้าไปทั่วถึงทุกจุดที่กำหนดไว้และได้ประสิทธิภาพในการป้องกันและกำจัดปลวก

เมื่อวางระบบท่อเรียบร้อยแล้ว บริษัท เจมส์ เอ็นโนเวชั่น จำกัด จะทำการติดตั้งหัวสเปร์ยน้ำยาเคมี โดยแต่ละจุดจะห่างกันประมาณ 1 เมตร ซึ่งจะช่วยให้น้ำยาเคมีกระจายคลอบคลุมลงไปทั่วผิวดิน

จากนั้นนำน้ำมาอัดผ่านท่อโดยใช้เครื่องอัดน้ำยาเคมีทำการทดสอบระบบท่อว่าระบบน้ำยาผ่านท่อได้ดีหรือไม่แล้วส่งมอบงานให้เจ้าของอาคารหรือผู้ควบคุมโครงการ และรอการอัดน้ำยาเคมีจริงอีกครั้งเมื่องานสร้างอาคารเสร็จสมบูรณ์

2. สำหรับอาคารบ้านเรือนที่ได้มีการติดตั้งท่อไว้แล้ว สามารถอัดด้วยสารเคมีที่มีประสิทธิภาพสูง และอยู่ได้นาน อัดผ่านหัวจ่ายน้ำยาเคมีตามจุดต่างๆ และพื้นที่ภายในตัวอาคารได้เลยสำหรับพื้นที่ภายใน. จะทำการตรวจเช็คพื้นที่บนตัวอาคารและทำการฉีดเคลือบน้ำยาตาม วงกบ ขอบประตู รอยแยก รอยแตกต่างๆ รวมถึงจุดที่เจอปัญหาปลวก

3. สำหรับอาคารที่ไม่ได้วางระบบท่อใต้ตัวอาคารบ้านเรือน จะใช้นวัตกรรมในการเจาะระบบป้องกันปลวกใต้ดินด้วยเครื่องเจาะพื้นระบบหัวเพชร ที่มีความคมเป็นพิเศษ แล้วปิดด้วยจุกปิดที่มีความสวยงาม คงทน และสะดวกในการใช้งานครั้งต่อไปในอนาคต หลังจากทำการอัดน้ำยาเคมีลงใต้พื้น รวมถึงตรวจหาปลวกแล้วนำพาสารเคมีไปสู่ส่วนต่างๆของพื้นที่ที่มีปัญหาปลวก โดยมีการทำงานดังนี้

  1. สำรวจจุดเสี่ยงและจุดที่ก่อให้เกิดปัญหาปลวก
  2. วิเคราะห์วางแผนและกำหนดจุดที่จะเจาะเพื่ออัดฉีดน้ำยา
  3. ใช้สว่านระบบหัวเพชรเจาะเปิดพื้นกระเบื้อง ซึ่งมีขนาดรู เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 mm.

  4. ใช้สว่านดอกยาว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 mm. ยาว 540 mm. เจาะตามลงไปเพื่อให้ทะลุถึงผิวดิน ใต้อาคาร

  5. ใช้เครื่องอัดน้ำยา อัดฉีดน้ำยาลงสู่ผิวดินด้านล่าง ตามจุดที่กำหนดไว้โดยใช้น้ำยาเคมี รวมถึงฉีดพ่น รอบนอกอาคาร

  6. ทำการปิดรูที่เจาะไว้ด้วยจุก สแตนเลส ขนาด 20 mm.

  7. ทำการตรวจเช็คพื้นที่บนตัวอาคารและทำการฉีดเคลือบน้ำยาตาม วงกบ ขอบประตู รอยแยกรอย แตกต่างๆ

  8. ตรวจสอบความละเอียดเรียบร้อยของงานและส่งมอบงาน