WELCOME TO : WWW.JEVPESTCONTROL.COM


บริการกำจัดปลวก แมลงและสัตว์รบกวน

ประวัติบริษัท

บริษัท เจมส์ เอ็นโนเวชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการป้องกัน กำจัดปลวกและแมลง รวมถึงจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือ สารเคมีในการป้องกัน กำจัดปลวกและแมลงต่างๆ ที่เป็นสัตว์พาหะนำโรค

บริษัท เจมส์ เอ็นโนเวชั่น จำกัด ได้ก่อตั้งโดยทีมงานที่เป็นวิศวกร มีประสบการณ์ทำงาน ระบบการจัดการมามากกว่า 15 ปี การก่อตั้งครั้งแรกเริ่มจาก การก่อตั้งเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเพื่อนวิศวกรด้วยกัน ที่ประสบปัญหาภัยคุกคามจากปลวก และค่อยๆเริ่มให้บริการกลุ่มลูกค้าทั่วไป หน่วยงานราชการ ห้างร้าน บริษัท และโรงงานอุตสาหกรรม จนได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจมาโดยตลอด นอกจากนี้แล้ว บริษัท เจมส์ เอ็นโนเวชั่น จำกัด ยังมีทีมงานที่ปรึกษา ที่เป็นนักกีฏวิทยาและเป็นผู้เชี่ยวชาญ ในการกำจัดปลวกและแมลงเข้ามาให้คำปรึกษาแนะนำ พัฒนาให้ความรู้ด้านเทคนิคอยู่ตลอดเวลา ทำให้พนักงานมีความรู้ที่ทันสมัย มีทักษะในการแก้ปัญหาที่หน้างานอย่างถูกต้อง รวดเร็วตรงประเด็น มีประสิทธิภาพ ซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งของ บริษัท เจมส์ เอ็นโนเวชั่น จำกัด ที่ทำให้ลูกค้าไว้ใจและพึงพอใจในการให้บริการตลอดมา