รายชื่อลูกค้า

ทาง บริษัท เจมส์ เอ็นโนเวชั่น จำกัด ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่กรุณาไว้วางใจ เรียกใช้บริการและซื้อผลิตภัณฑ์จาก บริษัท เจมส์ เอ็นโนเวชั่น จำกัดทาง บริษัท เจมส์ เอ็นโนเวชั่น จำกัด ต้องขออนุญาตอ้างอิงถึงลูกค้าส่วนหนึ่ง เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่กำลังตัดสินใจ เลือกใช้บริการ บริษัท เจมส์ เอ็นโนเวชั่น จำกัด ทาง บริษัท เจมส์ เอ็นโนเวชั่น จำกัด ขอให้พันธะสัญญากับลูกค้าทุกๆท่าน ว่า บริษัท เจมส์ เอ็นโนเวชั่น จำกัด จะไม่ทำให้คุณภาพบริการและคุณภาพผลิตภัณฑ์ลดลง รวมถึงจะพัฒนาการบริการและคัดสรรสินค้าให้เป็นที่พึงพอใจสูงสุดอย่างต่อเนื่อง